Samtykkeerklæring

*Jf. Datatilsynets vejledning om samtykke af september 2019 afhænger det af en konkret modenhedsvurdering om et barn, der er fyldt 15 år, selv kan give samtykke. Hvis barnet ikke har den tilstrækkelige modenhed, bør samtykket i stedet indhentes fra forældremyndighedsindehaver


Jeg giver samtykke til, at Synscenter Refsnæs – Specialrådgivningen må videregive oplysninger om mit barns synshandicap og andre helbredsmæssige og udviklingsmæssige forhold til kursusdeltager.

Dette samtykke gælder kun for det pågældende kursus i den angivne kursusperiode og kun for oplysninger, der har betydning for undervisningen og for forståelsen af synshandicappet.

Forældremyndighed

FORÆLDRE/VÆRGE/SAMLEVERE

Er borger under 18 år eller under værgemål skal nedenstående felter udfyldes

Forældremyndighedsindehavere/værge – ved fælles forældremyndighed, skal begge udfylde

Indlæser vent venligst